Privacybeleid

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft op welke basis wij de persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt. U dient het volgende aandachtig te lezen, zodat u onze zienswijzen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens kent en begrijpt hoe wij daarmee omgaan. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Voor het doel van de Britse Data Protection Act 1998 (wet inzake gegevensbescherming) (de Wet), is Harrison Spinks de verantwoordelijke voor de verwerking. Alle toekomstige aanpassingen van ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd en indien van toepassing wordt u daar via e-mail van in kennis gesteld. Controleer deze pagina regelmatig om te zien of ons privacybeleid is bijgewerkt of aangepast.

Informatie die door ons wordt verzameld

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons verstrekt. U kunt ons informatie over uzelf geven door formulieren op onze website in te vullen of door telefonisch, via e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat ook informatie die u verstrekt wanneer u een garantie voor een van onze producten registreert. De informatie die u ons verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten; en
 • Informatie die wij over u verzamelen. Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze website kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • technische informatie, inclusief het Internet Protocol-adres (IP-adres) dat werd gebruikt om de verbinding tussen uw computer en het Internet tot stand te brengen, uw logingegevens, browsertype en -versies, uw instelling voor tijdzone, het soort en de versie van browser plug-ins, besturingssysteem en platform;
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; reactietijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over interactie op pagina’s (zoals scrollen, klikken en mouseovers), alsook methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten en telefoonnummers die werden gebruikt om het nummer van onze klantendienst te bellen; en
 • Informatie die wij ontvangen van andere bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen als u de andere websites onder ons beheer of andere door ons aangeboden diensten gebruikt.

 

hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken informatie die wij over u bewaren op de volgende manieren:

 • Informatie die u ons verstrekt. Wij kunnen deze informatie gebruiken:
  • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die wij onderling zijn aangegaan en om u de informatie, producten en diensten aan te bieden waar u ons om gevraagd hebt;
  • om u informatie te verstrekken over andere door ons aangeboden goederen en diensten die gelijkwaardig zijn aan die welke u reeds hebt gekocht of waarover u inlichtingen hebt ingewonnen;
  • om u informatie te verstrekken, of geselecteerde derden toestemming te geven u informatie te verstrekken, over goederen en diensten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Als u een bestaande klant bent, zullen wij uitsluitend elektronisch contact met u opnemen (via e-mail of sms) met informatie over gelijkwaardige goederen en diensten als die welke het onderwerp waren van eerdere verkopen aan of verkooponderhandelingen met u. Als u een nieuwe klant bent, en ingeval wij selecte derden toestaan uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) uitsluitend elektronisch contact met u opnemen als u daar toestemming voor hebt gegeven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op die manier gebruiken of uw gegevens voor marketingdoeleinden aan derden doorgeven, dient u ons dat te laten weten op het punt waar wij de informatie van u verzamelen, via de op dat moment aangeboden methode;
  • om u in kennis te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening;
  • om te waarborgen dat inhoud op onze website op de voor u en uw computer meest effectieve wijze wordt gepresenteerd.
 • Informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie gebruiken:
  • om onze site te beheren en voor interne activiteiten, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • om onze website te verbeteren teneinde te waarborgen dat inhoud op onze website op de voor u en uw computer meest effectieve wijze wordt gepresenteerd;
  • om u in staat te stellen gebruik te maken van interactieve voorzieningen van onze diensten, indien u besluit om die te gebruiken;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beschermd te houden;
  • om de doeltreffendheid van advertenties die wij u en anderen aanbieden te meten of begrijpen, en om u relevante advertenties aan te bieden;

om u en andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te doen over goederen en diensten die interessant voor u of hen kunnen zijn.

 

openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met alle leden van onze groep, te weten onze dochtermaatschappijen, onze ultieme houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de Britse Companies Act 2006 (wet op vennootschappen).

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan derden:

 • Wanneer wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens openbaar kunnen maken aan de potentiële koper of verkoper van dat bedrijf of die activa;
 • Als Harrison of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens die zij bewaart over haar klanten één van de overgedragen activa zijn; en
 • Als wij verplicht worden gesteld om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen teneinde aan een wettelijke verplichting te voldoen, of teneinde onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Harrison, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

locatie van uw persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt op onze veilige servers opgeslagen. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang biedt tot bepaalde onderdelen van onze site, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij verzoeken u wachtwoorden met niemand te delen.

Helaas is de overdacht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden overgedragen niet garanderen; dergelijke overdracht geschiedt op uw eigen risico. Wanneer wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen om te trachten onbevoegde toegang te voorkomen.

uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Wij zullen u er doorgaans van in kennis stellen (voordat wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn om uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden openbaar te maken. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen via de methode die wordt aangeboden op het punt waar wij die gegevens verzamelen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen op het adres en/of e-mailadres vermeld aan het einde van dit privacybeleid.

De website kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde maatschappijen bevatten. Als u een link naar deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze beleidslijnen. U dient deze beleidslijnen te controleren alvorens persoonsgegevens naar deze websites te verzenden.

 

toegang tot informatie

De Wet geeft u het recht van toegang tot informatie die over u bewaard wordt. Uw recht van toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Wet. Voor verzoeken om toegang wordt een tarief van GBP 10 in rekening gebracht als vergoeding voor onze kosten om u inzage te geven in de gegevens die wij over u bewaren.

Harrison Spinks Beds Ltd.
Geregistreerd in: Engeland (277690).
Hoofdkantoor: Westland Road, Leeds LS11 5SN, Groot-Brittannië.
Beroepsverenigingen: National Bed Federation, Worshipful Company of Furniture Makers
Btw-nummer: 418093454.
Telefoon: +44 (0)113 2055 200
Fax: +44 (0)113 271 9739
E-mail: info@harrisonspinks.co.uk

Top